Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Trygve Staff

Advokat (H) mna / partner / daglig leder

Mobil: 90 02 66 60

E-post: trygve.staff@advokat-staff.no

Fagområder:

Strafferett; forsvarer, arbeidsrett; herunder varslingssaker/whistleblowing, forvaltningsrett, kontraktsrett, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

 • Partner, advokatfirmaet Staff – d.d.
 • Fast forsvarer ved Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett, 2004 – d.d.
 • Advokat, advokatfirmaet Staff, 1996 – d.d.
 • Advokatfullmektig, Smith Grette Wille DA
 • Dommerfullmektig, Vinger og Odal tingrett
 • Advokatfullmektig, Gram Hambro & Garmann ANS
 • Navigasjonsoffiser og torpedooffiser ubåt

Utdanning:

 • Juridisk embetseksamen, UIO, 1990
 • Valgfag selskapsrett, UIO
 • Spesialfag sjørett, UIO
 • Sjøkrigsskolen, Operativ Marine Avdeling III (OMA III)

Verv/autorisasjoner/annet:

 • Leder, Advokatforeningen Oslo Krets
 • Styremedlem i Forsvarergruppen av 1977, 1996-2015
 • Møterett for Høyesterett, 2005
 • Advokatbevilling, 1993