Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Bistand på en rekke rettsområder

Mange tror kanskje vi bare jobber med straffesaker. Slik er det ikke. Våre advokater har bred erfaring og vi påtar oss mange typer saker. Små og store. Enkle og vanskelige. Vi ønsker å være løsningsorienterte når det er mulig, og bestemte når det trengs.

 • Strafferett
 • Arbeidsrett
 • Arv, testament og skifte
 • Avtale-/kontraktsrett
 • Barnebortføring
 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Bolig-/husleierett
 • Eksamensfusk
 • Forhandlinger og mekling
 • Forvaltningsrett
 • Internasjonal rett, herunder menneskerettigheter
 • Kjøpsrett
 • Naborett
 • Pasientskadeerstatning
 • Prosedyre for domstolene
 • Psykisk helsevern
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Utlendings-/asylrett
 • Utredninger
 • Varslingssaker