Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Anne Marstrander-Berg

Advokat mna / partner

Mobil: 90 02 66 56

E-post: anne.marstrander@advokat-staff.no

Fagområder:

Strafferett; forsvarer og bistandsadvokat, barnefordeling, barnevern, barnebortføring, arv, skifte, testament, samboeravtaler, avtalerett, arbeidsrett, husleierett, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

  • Partner, advokatfirmaet Staff, 2011 – d.d.
  • Advokat, advokatfirmaet Staff, 2004 – d.d.
  • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff, 2003 – 2004
  • Politiadvokat/inspektør/adjutant og fullmektig i hhv Vadsø, Skien, Bodø og Oslo (herunder kst. statsadvokat i Oslo), 1991 – 2003
  • Konsulent, Justisdepartementet og Rikstrygdeverket, 1990-1991

Utdanning:

  • Juridisk embetseksamen, 1990
  • Spesialfag; amerikansk strafferett, kontraktsrett mm, North Dakota, 1985
  • Valgfag Selskapsrett, UIO
  • Pedagogikk grunnfag, Oppland distriktshøyskole, 1981

Verv/autorisasjoner/annet:

  • Advokatbevilling, 2004