Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Julie Conradi-Larsen

Advokat mna / partner

Mobil: 90 02 66 86

E-post: julie@advokat-staff.no

Fagområder:

Strafferett; forsvarer og bistandsadvokat, barnefordeling, barnevern, barnebortføring, eksamensfusk, psykisk helsevern, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

  • Partner, advokatfirmaet Staff, 2014 – d.d.
  • Advokat, advokatfirmaet Staff, 2008 – d.d.
  • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff, 2006 – 2008

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, UIB, 2005
  • Masteroppgave: forholdet mellom uskyldspresumpsjonen i EMK art 6 og norsk strafferett

Verv/autorisasjoner/annet:

  • Medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets, 2021 
  • Advokatbevilling, 2008