Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Annette Barlinn

Advokat mna / partner

Mobil: 90 02 66 57

E-post: annette.barlinn@advokat-staff.no

Fagområder:

Strafferett; forsvarer og bistandsadvokat (tildelt verv som forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett), barnevern, barnefordeling, barnebortføring, arbeidsrett, forvaltningsrett (herunder bl.a. eksamensfusk), psykisk helsevern, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

  • Partner, advokatfirmaet Staff, 2011 – d.d.
  • Advokat, advokatfirmaet Staff, 2005 – d.d.
  • Påtalemyndigheten, herunder kst. statsadvokat Troms og Finnmark, 1993 – 2005
  • Offentlig forvaltning, 1991 – 1993

Utdanning:

  • Juridisk embetseksamen, 1991

Verv/autorisasjoner/annet:

  • Fra 15.05.20 verv som forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
  • I perioden 07.07.17 – 15.05.20 verv som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
  • Advokatbevilling, 1995