Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Maral Houshmand

Advokat mna

Mobil: 90 02 66 63

E-post: maral@advokat-staff.no

Fagområder:

Strafferett; forsvarer og bistandsadvokat, barnebortføring, barnefordeling, barnevern, husleierett, arbeidsrett, forvaltningsrett, utlendingsrett; asyl, tilbakekall/opphør, utvisning, familieinnvandring, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

Advokat, advokatfirmaet Staff, april 2021 – d.d

Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff, juli 2019 – april 2021

Verge for enslige mindreårige flyktninger, Fylkesmannen, 2013 – d.d

Advokatfullmektig, advokatfirmaet Aro 2017 – 2019

Utreder, advokatfirmaet Aro 2016 – 2017

Representant for enslige mindreårige asylsøkere, Fylkesmannen, 2013 – 2017 

Trainee, den norske ambassade i Kosovo, 2010

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, UiO, 2017
  • Masteroppgave: «Opphør av flyktningstatus»
  • Bachelor i statsvitenskap, UiO, 2010

Verv/autorisasjoner/annet:

  • Medlem av advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett januar 2020 – d.d
  • Styremedlem i Vergeforeningen 2017 – d.d
  • Nemndmedlem i Utlendingsnemnda 2013 – 2017

Språkkompetanse:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Iransk (persisk / farsi)