Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Firmaet


Vi i Advokatfirmaet Staff er aldri redde for utfordrende saker, mektige motparter eller autoriteter. Samtidig skal vår holdning og opptreden i retten alltid styres av hensynet til best mulig resultat for klienten. Derfor skal vi også være saklige og troverdige.

Firmaet er startet og formet av høyesterettsadvokat Tor Erling Staff. Han startet sin advokatvirksomhet i 1961. Han har preget norsk offentlighet som debattant i flere tiår. Nesten alltid omstridt. Upopulær hos noen. Men aldri uten betydning. Firmaet er preget av respekt for enkeltmennesket, skepsis til etablerte sannheter og vilje til å gjøre en ekstra innsats hvor det er nødvendig og mulig.

Firmaet er mest innrettet mot prosedyre for domstolene – både i straffesaker og i andre typer saker. Men vi påtar oss også oppdrag som ikke nødvendigvis innebærer prosedyre i rettssalen. Av og til kan det være nok med litt rådgivning.

Vi etterstreber å være gode advokater som våre klienter skal kunne stole på. Vi skal gi realistiske råd og være åpne for dialog om alle sider ved oppdraget.