Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Straffesaker

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten.

Dette innebærer at vår bistand i slike saker er gratis for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttet.

Men staten betaler ikke for forsvarerbistand i absolutt alle typer straffesaker. Som hovedregel betaler ikke staten for forsvarerbistand i saker der forelegg ikke er vedtatt eller i promillesaker. Med mindre siktede sitter fengslet, betaler staten som hovedregel ikke for bistand før det er tatt ut tiltale. Det er mulig å søke om at staten betaler for forsvarerbistand likevel. Vi kan hjelpe med en slik søknad. Der staten ikke betaler kan vi bistå etter konkret avtale om betaling fra den som ønsker bistand. Det kan dreie seg om én times rådgivning eller omfattende bistand i for eksempel en alvorlig sak vedrørende økonomisk kriminalitet. Timesatsen vil variere fra den offentlige salærsats som for tiden er på kr 1215 + mva, til vår alminnelige timesats som ligger i intervallet kr 1500 til kr 4000 + mva, avhengig av sakens art.

Selv om det altså i det fleste tilfeller er mulig å yte gratis bistand i selve saken, vil reise- og fraværskostnadene som hovedregel måtte dekkes dersom saken etterforskes eller går for retten utenfor Oslo og omegn. Dersom det er gode grunner for å ønske en advokat fra en annen rettskrets enn der saken går, kan det søkes om at staten likevel dekker kostnadene. Vi kan hjelpe med en slik søknad.