Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Alminnelige priser

I mange tilfeller kan vår bistand dekkes som fri rettshjelp eller av forsikringsordninger. I andre tilfeller må du som klient betale selv. Vårt salær beregnes skjønnsmessig, hovedsakelig basert på den tiden vi har benyttet på oppdraget slik dette er avtalt.

Veiledende timesats i saker som ikke dekkes av fri rettshjelps ordning eller forsikring ligger i intervallet kr 1500 til kr 4000 + mva. Dette innebefatter alle stillingskategorier; advokatfullmektig, fast advokat og partner.

Timesatsen avtales konkret i hver enkelt sak, og vil avhenge av hvilken advokat som yter bistanden, av type sak og andre forhold. Noen ganger vil vi kunne gi en fast pris eller anslå en omtrentlig pris for oppdraget.

I sivile saker skriver vi normalt en oppdragsbekreftelse før arbeidet påbegynnes, og det vil bli anmodet om innbetaling av et nærmere avtalt forskudd for arbeidet.