Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Forsikringsdekning

Tvister i en rekke sivile saker kan være omfattet av forsikringen din. Er tvisten dekket blir det mye rimeligere å få bistand i saken.

Mange forsikringspoliser inneholder rettshjelpsdekning. Det må søkes om dekning, og dekningen er begrenset til et bestemt beløp. Selv om det nesten alltid er en egenandel på dekningen, blir det mye billigere for deg å bruke advokat om du har rettshjelpsforsikring.

Du må selv huske å opplyse advokaten om dekningen, og ta med eller fremskaffe polisen, slik at vi kan vurdere om det kan søkes dekning.